juni 2022Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Bredene - Begraafpark Priorij - Aanleg terrassen/paden en plaatsing zuilen"
mei 2022Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Koksijde - Tramdoorsteek voor fietsers N34 Albert I-Laan - Weg der Hoop"
april 2022Binnenhalen van de openbare procedure "Knokke-Heist - Raamovereenkomst onderhouds- en herstellingswerken openbare wegenis 2022-2026"
februari 2022Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "WVI - Westhoek - Uitvoeren van diverse werken van beperkte omvang in bedrijventerreinen en woonprojecten - dienstjaar 2022"van WVI
januari 2022Binnenhalen van de openbare procedure "Blankenberge - Onderhoud openbaar groen 2022-2025"
januari 2022Binnenhalen van de openbare procedure "Heuvelland - Uitvoeren van rioolaansluitingen dienstjaar 2022 en mogelijks verlengbaar voor 2023 en 2024"
december 2021Binnenhalen van de openbare procedure "Onderhoud Franse militaire begraafplaatsen in België - lot 1 & 2"
december 2021Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "De Panne - Uitvoeren van kleine wegenwerken/herstellingen"
december 2021Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "De Panne - Uitvoeren van kleine wegenwerken/herstellingen"
december 2021Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "WVI - Veurne - bedrijventerrein Monnikenhoek - groenonderhoud terreinbeheer 2022"
november 2021Binnenhalen van de openbare procedure "Koksijde - Heraanleg van de Jaak Van Buggenhoutlaan"
oktober 2021Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Oostduinkerke - Twenty One - Bouwen van een toegangsweg voor motorvoertuigen"
oktober 2021Binnenhalen van de openbare procedure "Ieper - Groen- en netheidsonderhoud in het district D313 Ieper"
oktober 2021Binnenhalen van de openbare procedure "WVI - Veurne - bedrijventerrein Suikerfabriek - omgevingswerken ecologische buffer tussen Nijverheidstraat en Zuidburgweg"
oktober 2021Binnenhalen van de openbare procedure "Menen - Inrichting en aanplanting Barakkenpark"
oktober 2021Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Middelkerke - Rooien bestaande bomen en ophogen terrein langs de Spermaliestraat tussen huisnr 150 en de Loviestraat"
september 2021Binnenhalen van de openbare procedure "AMDK - Groenonderhoud pachtperiode 2022-2025 - perceel 1"
september 2021Binnenhalen van de openbare procedure "Zuienkerke - Wegen- en rioleringswerken in de Kapellestraat te Houthave"
september 2021Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Zuienkerke - Aanleg voetpaden wijk Hoeksam"
september 2021Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Aquaduin - Koksijde-Oostduinkerke - Natuurbeheerwerken - bestrijding van exoten in waterwinning Sint-André"
september 2021Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Aquaduin - De Panne - Natuurbeheerwerken Krakeelduinen"
september 2021Binnenhalen van de openbare procedure "Veurne - Wegen- en rioleringswerken Oude Beestenmarkt"
juli 2021Binnenhalen van de openbare procedure "ANB - Nieuwpoort - Natuurtechnische inrichting van de Simliduinen"
juni 2021Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Menen - Aanleg parking dienstencentrum Allegro - perceel Omgevingswerken"
juni 2021Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Brugge - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van wegherstel in zone Brugge"
juni 2021Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Maldegem - Ontruimen graven en ontknekelen percelen op het kerkhof"
juni 2021Binnenhalen van de openbare procedure "Nieuwpoort - Vernieuwen van de Langestraat fase 2 - tussen de Arsenaalstraat en de Recolettenstraat (excl. kruispunt Marktstraat), miv de riolering"
mei 2021Binnenhalen van de openbare procedure "Brugge N31 - Plaatsen van geluidschermen tussen de kruispunten Legeweg en Koning Albert I-Laan met groenwerken - perceel 1"
mei 2021Binnenhalen van de openbare procedure "Brugge - Raamovereenkomst voor het herstellen van kleinschalige verhardingen"
mei 2021Binnenhalen van de openbare procedure "WVI - Veurne - bedrijventerrein Suikerfabriek - Omgevingswerken Suikerwater"
mei 2021Binnenhalen van de beperkte aanbesteding "Oudenburg - Aanleg wegenis en riolering tbv nieuwe verkaveling langs de Zandvoordestraat"
april 2021Binnenhalen van de openbare procedure "De Panne - Wegenis- en rioleringswerken in de Dumontwijk"
maart 2021Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Diksmuide - Groen- en onkruidbeheer openbaar domein - dj 2021 - 2023 - Perceel 2"
maart 2021Binnenhalen van de openbare procedure "Nieuwpoort - Vernieuwen van de Langestraat fase 1 - tussen de Pieter Deswartelaan en de Ieperstraat/Arsenaalstraat, miv de riolering"
maart 2021Binnenhalen van de openbare procedure "Roeselare - Maaien van bermen"
maart 2021Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Koksijde - Ontknekelen van de blokken E34, E35, E36, E37, E38, H7 en H8 + plaatsen grafkelders op het kerkhof Oostduinkerke"
januari 2021Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Nieuwpoort - Vervangen rijweg Ieperstraat"
januari 2021Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Oostende - Het uitvoeren van de bovenbouw van de wegenis- en de rioleringsaanleg in Vuurtorendok-Zuid en de Victorialaan (gedeelte tussen Vuurtorendok-Zuid en de Fortstraat)
december 2020Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Bredene - Graven van knekelput(ten), ontgraven en herbegraven van stoffelijke resten en afvoeren van de resten van de lijkkisten"
december 2020Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Brugge - Riolerings- en wegeniswerken in het Boterhuis"
november 2020Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Bredene - Begraafpark Priorij - Aanleggen van een terras en pad + plaatsing van columbariumelementen"
november 2020Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Diksmuide - Kerkhofstraat - Aanleg tuinen"
oktober 2020Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Oostende - Vernieuwen verharding OLV-College"
oktober 2020Binnenhalen van de openbare procedure "IWVA - Maken en herstellen van putten in ambtsgebied van IWVA"
augustus 2020Binnenhalen van de openbare procedure "Ieper - Collector overwelfde Ieperlee - fase 5"
augustus 2020Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "ANB - De Panne - Herstel Stuifduin in de Westhoek"
juli 2020Binnenhalen van de openbare procedure "District 7:IJzer - Groenonderhoud"
juni 2020Binnenhalen van de openbare procedure "District 7: IJzer - Verwijderen van drijvend vuil uit en langs de bevaarbare waterlopen"
juni 2020Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Blankenberge - Maaien van bermen langs landbouwwegen 2020"
mei 2020Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Roeselare - De Ark - Omgevingswerken - Voltooien groenplan"
mei 2020Binnenhalen van de openbare procedure "Natuurpunt - Diksmuide - Rietlandherstel in de Blankaartvijver in kader van instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen"
mei 2020Binnenhalen van de open offerteaanvraag "Bredene - Maaien bermen 2020"
maart 2020Binnenhalen van de openbare procedure "Brugge - Wegen, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Sint-Trudostraat"
maart 2020Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Knokke-Heist - Maaien van landelijke zoomwegen en pleinen"
maart 2020Groot nieuws! Seru Daniël & zn is genomineerd voor de Trends Gazellen 2020 in de categorie Middelgrote bedrijven voor West-Vlaanderen. Een mooie erkenning! Deze wordt toegekend op basis van harde groeicijfers: omzet, personeel en toegevoegde waarde.
februari 2020Binnenhalen van de openbare procedure "Roeselare - Aanleg sportinfrastructuur en omgevingsaanleg De Ark Oekene"
februari 2020Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Zulte - Maaien van de wegbermen in 2020"
februari 2020Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Wevelgem - Onderhoud groenzones en groenstroken langs N8 in 2020 - perceel 2 groenstroken N8"
februari 2020Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "WVI - Veurne - bedrijventerrein Brugsesteenweg Zuid - groenonderhoud parkmanagement 2020"
januari 2020Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "WVI - Oudenburg - bedrijventerrein Steengoed - inrichtings- en beplantingswerken groenonderhoudsplan"
januari 2020Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "De Panne - Uitvoeren van kleine wegenwerken - herstellingen"
december 2019Binnenhalen van de openbare procedure "ANB - De Pinte - Inrichting van het speelbos Scheldevelde"
december 2019Binnenhalen van de openbare procedure "Beernem - LI Brugse Veldzone IP Wildenburg-Aanwijs: Onthaalpoort Aanwijs"
december 2019Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "West-Vlaanderen - Veurne-Pannestraat - omgevingsaanleg Acasus"
november 2019Binnenhalen van de overheidsopdracht "Wevelgem - Aanleg zandbak en betegeling school kweekschool"
november 2019Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Wenduine - Wateroverlast tuinen Walvis- en Zeehondstraat"
oktober 2019Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Koksijde - Leveren en plaatsen van grafkelders op de begraafplaats van Wulpen"
oktober 2019Binnenhalen van de openbare procedure "Oostende - Uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Victorialaan (met inbegrip van het aanleggen van een City River)
oktober 2019Binnenhalen van de openbare procedure "Jabbeke - Uitbreiding begraafplaats"
september 2019Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Zulte - Maaien wegbermen 2019"
juli 2019Binnenhalen van de openbare aanbesteding "IWVA - Raamovereenkomst voor het aanleggen van nieuwe huisaansluitingen op de riolering en de uitvoering van herstellingen en onderhoud van rioleringen 2019-2022"
juni 2019Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Blankenberge - Maaien van bermen langs landbouwwegen"
juni 2019Binnenhalen van de openbare procedure "Jabbeke - Uitbreiding en aanpassing begraafplaats Varsenare"
mei 2019Binnenhalen van de openbare aanbesteding "Koksijde - Herinrichting van de buitenruimte van het bezoekerscentrum De Doornpanne"
april 2019Binnenhalen van de openbare procedure "Koksijde - Herinrichting Middelkerkestraat en Sint-Idesbaldusstraat"
april 2019Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "WVI - Middelkerke - Bedrijventerrein De Kalkaert LO - Groenonderhoud parkmanagement 2019"
maart 2019Binnenhalen van de openbare procedure "De Panne - Wegenis-en rioleringswerken in de Ollevierlaan"
maart 2019Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Jabbeke - Rooien en heraanplanting bomen in de Aartrijksesteenweg en de Manlaan"
maart 2019Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "WVI - Westhoek - Uitvoeren van diverse werken van beperkte omvang in bedrijventerreinen en woonprojecten van WVI - dienstjaar 2019
februari 2019Binnenhalen van de openbare procedure "Ieper - Collector overwelfde Ieperlee - Stadsvernieuwing De Leet"
maart 2019Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "WVI - Midden West-Vlaanderen - Uitvoeren van diverse werken van beperkte omvang in bedrijventerreinen en woonprojecten van WVI - dienstjaar 2019
februari 2019Binnenhalen van de openbare procedure "Nieuwpoort / Koksijde - Herinrichting provinciaal domein De Koolhofput"
november 2018Binnenhalen van de openbare procedure "AWV - Aanbrengen functionele beplantingen langs allerlei wegvakken in de provincie Oost-Vlaanderen"
november 2018Binnenhalen van de openbare procedure "Jabbeke - Erfgoedsite militair domein - Consolidatie en restauratie van laad-en loskade, spoorwegaftakking en omgeving"
oktober 2018 Binnenhalen van de openbare procedure "AWV - Gladheidbestrijding op de fietspaden in de districten Oostende en Pittem"
oktober 2018Binnenhalen van de openbare procedure "AWV - Gladheidbestrijding op de gewest- en autosnelwegen in de provincie West-vlaanderen"
oktober 2018Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "WVI - Veurne - Natuur-educatief centrum Allonshof - Groenonderhoud parkmanagement 2018"
september 2018Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Oostende - Plaatsen van geprefabriceerde, bovengrondse grafkelders op de begraafplaats Stuiverstraat"
september 2018Binnenhalen van de openbare procedure "Knokke-Heist - Herinrichting groene long Oostwinkel - omgevingswerken en groenaanleg (beperkt gebied)"
september 2018Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Rumbeke - Aanpassingswerken toegangsweg De Hovenier"
september 2018Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Koksijde - Uitbreiding urnenveld op de begraafplaats te Koksijde-Dorp"
september 2018Binnenhalen van de openbare aanbesteding "IWVA - De Panne - Koksijde - Veurne - Alveringem - Uitvoeren van graaf- en herstellingswerk bij de aanleg van een waterleiding"
juli 2018Binnenhalen van de openbare procedure "Knokke-Heist - Onderhouds-en herstellingswerken openbare wegenis 2018-2022"
juli 2018Binnenhalen van de openbare procedure "Knokke-Heist - Verkaveling Heulebrug fase 1 - Kraaiennestplein - Infrastructuurwerken"
juni 2018Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Middelkerke - Onderhoud wegbermen 2018"
mei 2018Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "WVI - Veurne - Industrieterrein II Slableed - Groenonderhoud parkmanagement 2018"
mei 2018Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "WVI - Middelkerke - Bedrijventerrein De Kalkaert LO - Groenonderhoud parkmanagement 2018"
mei 2018Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Blankenberge - Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Bijsterveldstraat thv de volkstuintjes"
mei 2018Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Oostende - Raversyde - Batterij Aachen deel 1 scenografie lot 1A scenografische elementen in beton"
mei 2018Binnenhalen van de openbare procedure "De Haan - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken op het Leopoldplein"
mei 2018Binnenhalen van de openbare procedure "Koksijde - Heraanleg Biedenkopflaan"
mei 2018Binnenhalen van de openbare procedure "Reningelst - Dorpskernvernieuwing Reningelst fase 1"
april 2018Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Provincie West-Vlaanderen - Groen- en domeininrichtingswerken regio West"
maart 2018Binnenhalen van de aanvaarde factuur "De Panne - Leveren en plaatsen van 6 urnenveldelementen ten behoeve van de gemeentelijke begraafplaats"
maart 2018Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Moorslede - Vellen, ontwortelen, leveren en aanplanten straatbomen Breulstraat
maart 2018Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Synductis cvba - Ondergrondse leidingen"
februari 2018Binnenhalen van de openbare procedure "AMDK - Groenonderhoud pachtperiode 2018-2022 - perceel 1"
februari 2018Binnenhalen van de open aanbesteding "Groen-en netheidsonderhoud in het district D313 Ieper" (THV Soga-Seru)
januari 2018Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Jabbeke - Vellen van bomen in de Snellegemstraat, Bekegemstraat en Korte Zomerweg"
januari 2018Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "WVI - Veurne - Gemengd bedrijventerrein Monnikenhoek - inrichtings- en beplantingswerken fase 1"
januari 2018Binnenhalen van de open aanbesteding "Scholengroep Arkorum vzw - Capaciteitsdossier II: slopen en bouwen van een nieuw schoolgebouw - Lot omgevingsaanleg, grondwerken en riolering"
oktober 2017Binnenhalen van de open aanbesteding "De Panne - Verwijderen van grafzerken en ontgravingswerken op de begraafplaatsen van Adinkerke en De Panne"
oktober 2017Binnenhalen van de open aanbesteding "Koksijde - Uitbreiding kinderspeelplaats Buitenschoolse Kinderopvang De Speelplekke"
oktober 2017Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "De Panne - Heraanleg kustfietspad Houtsaegerduinen schelpenklei"
september 2017Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Koksijde - Omgevingswerken op de verkaveling Groenstraat - Bert Bijnenstraat"
augustus 2017Binnenhalen van de open aanbesteding "Defensie West-Vlaanderen - Onderhoud van de militaire begraafplaatsen"
augustus 2017Binnenhalen van de open aanbesteding "Nieuwpoort - Wegnemen afsluitpalen + herplaatsen boomroosters"
juni 2017Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Nieuwpoort - Verkaveling Ysermonde 28 woningen: opritten / afsluitingen"
juni 2017Binnenhalen van open aanbesteding "De Panne - Heraanleg van de Marktplein met inbegrip van de Marktlaan"
mei 2017Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "OCMW Nieuwpoort - Verharden nooduitgangen woonzorgcentrum"
mei 2017Binnenhalen van de open aanbesteding "Nieuwpoort - Omgevingswerken stedelijke werkhuizen"
mei 2017Binnenhalen van de open aanbesteding "De Haan - Afwerking plateau Zeedijk"
mei 2017Binnenhalen van de open aanbesteding "De Panne - Heraanleg van de voetpaden in de Zeelaan, gedeelte tussen de markt en de Veurnestraat"
mei 2017Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Nieuwpoort - Verharden nooduitgangen woon-zorgcentrum OCMW"
april 2017Binnenhalen van de open aanbesteding "Nieuwpoort - Wegenis- en rioleringswerken in de Dienstweg Havengeul tussen Ysara en de Lombardsijdestraat in het kader van de bouw van ondergrondse parkings"
april 2017Binnenhalen van de open offerteaanvraag "Roeselare - Maaien van bermen"
maart 2017Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Nieuwpoort - Aanleg publieke ruimte wijk Sardinerie"
februari 2017Binnenhalen van de open aanbesteding "Afdeling Kust - Groenonderhoud pachtperiode 2017-2020" (THV Seru-Van Huele)
februari 2017Binnenhalen van de open aanbesteding "Koksijde - Herinrichting Zeedijk fase 4 - wandeldijk"
februari 2017Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Roeselare - Heraanleg Marie-Louise De Meesterplein"
januari 2017Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Ingelmunster - Raamcontract maaien bermen 2017-2021"
december 2016Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Knokke-Heist - Aanleg passeerstroken landelijke wegen"
november 2016Binnenhalen van de aanbesteding "Nieuwpoort - Aanpassen van de laad- en loszones in Nieuwpoort-bad"
oktober 2016Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure "Heuvelland - Vernieuwen voegvulling kasseiverharding"
september 2016Binnenhalen van de open aanbesteding "Diksmuide - Stadkernvernieuwing" (THV Seru-Vanlerberghe)
augustus 2016Binnenhalen van de open aanbesteding "Nieuwpoort - Infrastructuurwerken in de A. De Zaeyerstraat"
juli 2016Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Blankenberge - Omgevingsaanleg sociaal huis'
juli 2016De onderneming Seru heeft nu ook een eigen bedrijfspagina op LinkedIn. Volg ons en ontvang alle updates!
juni 2016Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Blankenberge - Heraanleggen van 3 petanque-terreinen'
juni 2016Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Middelkerke - Westduin'
juni 2016Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Knokke-Heist - Opwaardering plein Maj. Quaillestraat-Duinbergen'
mei 2016Binnenhalen van de open aanbesteding 'Nieuwpoort - Vernieuwen van de Franslaan tussen de Albert I-laan en de Vlaanderenstraat, miv de riolering' (THV Seru-Vanlerberghe)
mei 2016Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Diksmuide - Maaien van wegbermen, oprapen en afvoeren van maaisel - dienstjaren 2016 t.e.m. 2018'
mei 2016Binnenhalen van de open aanbesteding 'Groenonderhoud district 7: Ijzer'
mei 2016Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Middelkerke - Onderhoud van wegbermen tijdens dienstjaar 2016'
mei 2016Binnenhalen van de open offerteaanvraag 'Ruimingswerken begraafplaatsen Sint-Jan, Wildenburg en Zwevezele'
mei 2016Binnenhalen van de open offerteaanvraag 'Roeselare - Maaien van bermen en grachten dienstjaar 2016'
april 2016Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Veurne - Bedrijventerrein Brugsesteenweg Zuid - groenonderhoud parkmanagement 2016'
april 2016Binnenhalen van de open aanbesteding 'District 7: Ijzer - Verwijderen van drijvend vuil en zwerfvuil langs de bevaarbare waterlopen'
april 2016Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Knokke-Heist - Verwijderen van oude fietshouders en plaatsen van nieuwe fietshouders in commerciële straten'
april 2016Binnenhalen van de open aanbesteding 'Nieuwpoort - Vernieuwen van de Meeuwenlaan tussen de Zeedijk en de Albert I-laan'
april 2016Binnenhalen van de beperkte aanbesteding 'Damme - Herstellen schade aan bomen op T300 tussen Sifon en Molentje'
maart 2016Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Torhout - Herinvulling park Ravenhof - perceel 3 omgevingswerken'
maart 2016Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'WVI - Uitvoeren van diverse werken van beperkte omvang in bedrijventerreinen - regio Midden West-Vlaanderen'
maart 2016Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'WVI - Uitvoeren van diverse werken van beperkte omvang in bedrijventerreinen - regio Westhoek'
februari 2016Binnen halen van de open aanbesteding 'Veurne - heraanleg voetpaden Feyslaan'
januari 2016Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Roeselare - Inpassing kinderbegraafplaats op bestaande stedelijke begraafplaats Zilverberg en Beitem'
januari 2016Verlenging VCA** certificaat tot januari 2019
december 2015Binnenhalen van de open aanbesteding 'Veurne - heraanleg voetpaden Beukenlaan'
december 2015Laagste bieder van de open aanbesteding 'Heuvelland - Uitvoeren van herstellingswerken in regie aan weg-, riool- en grachtinfrastructuren tijdens 2016 en mogelijks verlengbaar voor 2017 en 2018'
december 2015Laagste bieder van de open aanbesteding 'Nieuwpoort - Vernieuwen van de Franslaan tussen de Albert I-laan en de Vlaanderenstraat, miv de riolering' (THV Seru-Vanlerberghe)
december 2015Binnenhalen van de open offerteaanvraag 'Groenonderhoud in het district D311 Loppem'
november 2015Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Knokke-Heist - Aanleg van een tijdelijke parking E. Verheyestraat (Oud Verzet)'
oktober 2015Laagste bieder van de open aanbesteding 'Ieper - Groenonderhoud in het district 313' (THV Soga-Seru)
augustus 2015Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Winterdienst 2015-2016 op de gewestwegen in de provincie West-Vlaanderen: Bestrooien en ruimen van fietspaden'
augustus 2015Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Winterdienst 2015-2016 op de gewestwegen en de autosnelwegen in de provincie West-Vlaanderen'
augustus 2015Laagste bieder van de onderhandelingsprocedure 'Beernem - Ontruimen grafkelders en verplaatsen zandgraven diverse begraafplaatsen'
mei 2015Laagste bieder van de open aanbesteding 'Veurne - Inrichting Walburgapark'
april 2015Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Koksijde - Rooien en aanplanten van bomen in de Fred Wallecanlaan'
april 2015Laagste bieder van de open aanbesteding 'Steenkerke - Herinrichting van de dorpskern'
april 2015Laagste bieder van de onderhandelingsprocedure 'Diksmuide - Maaien van wegbermen met opzuigen en afvoerne van maaisel, dj 2015'
april 2015Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Weg- en rioleringswerken in de verkaveling Noordburgweg'
april 2015Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Roeselare - Maaien van bermen en grachten dienstjaar 2015'
april 2015Laagste bieder van de onderhandelingsprocedure 'Knokke-Heist - Herstelling muurtjes plein de Kinkhoorn'
april 2015Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Veurne - Inrichtings- en beplantingswerken omgevingsaanleg beheer en natuureducatief centrum suikerfabriek
april 2015Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'WVI - Uitvoeren van diverse werken van beperkte omvang in bedrijventerreinen en woonprojecten van WVI. Regio Midden West-Vlaanderen'
april 2015Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'WVI - Uitvoeren van diverse werken van beperkte omvang in bedrijventerreinen en woonprojecten van WVI. Regio Westhoek'
maart 2015Binnenhalen van de open aanbesteding 'Koksijde - Renovatie van de Zeelaan - fase 3'
maart 2015Binnenhalen van de opdracht 'Menen - Maaien wegbermen en grachten'
maart 2015Laagste bieder van de open aanbesteding 'Brugge - WZC Ter Potterie Perceel 0.1bis - Omgevingsaanleg'
februari 2015Binnenhalen van de open offerteaanvraag 'Groenonderhoud in het district 314 Diksmuide'
januari 2015Binnenhalen van de open aanbesteding 'Roeselare - Herstellingswerken aan stadswegen en uitvoeren van verkeersingrepen'
oktober 2014Binnenhalen van de open aanbesteding 'Heuvelland, Kemmelberg - Herinrichting van de cultuurhistorisch site Kemmelberg'
augustus 2014Binnenhalen van de open aanbesteding 'Veurne - heraanleg voetpaden Wilgenlaan
augustus 2014Binnenhalen van de open aanbesteding 'Vladslo - Restauratie Duitse militaire begraafplaats'
augustus 2014Binnenhalen van de open aanbesteding 'Langemark - Restauratie Duitse militaire begraafplaats'
augustus 2014Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Koksijde - Glasvezel voor de Strandlaan'
juli 2014Binnenhalen van de open aanbesteding 'Vernieuwen van de Goethalsstraat, Lefebvrestraat en Vlaanderenstraat tussen de Zeedijk en de Albert I-laan'
juni 2014 Binnenhalen van de open offerteaanvraag 'Wingene - Herinrichting begraafplaats Sint-Amandus'
juni 2014Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Nieuwpoort - Wegenis-, riolerings- en omgevingswerken op de verkaveling Louisweg - Ysermonde fase 1'
maart 2014Binnenhalen van de aanbesteding 'Bredene - Maaien bermen 2014'
maart 2014Binnenhalen van de aanbesteding 'Nieuwpoort - Leveren en plaatsen van ondergrondse afvalcontainers'
maart 2014Binnenhalen van de aanbesteding 'Eandis - Ondergrondse leidingen - perceel 1'
februari 2014Binnenhalen van de aanbesteding 'Alveringem - Rooien en heraanplant van bomen rond beschermd kerkhof'
februari 2014Binnenhalen van de aanbesteding 'WVI - Regio Midden West-Vlaanderen - Utivoeren van diverse onderhoudswerken van beperkte omvange in de bedrijventerreinen van de WVI'
februari 2014Binnenhalen van de aanbesteding 'WVI - Regio Westhoek - Utivoeren van diverse onderhoudswerken van beperkte omvange in de bedrijventerreinen van de WVI'
februari 2014Binnenhalen van de aanbesteding 'Adinkerke - Heraanleg riolering Bosheide'
december 2013Vernieuwde website online
november 2013Binnenhalen van de aanbesteding ‘Koksijde – Omgevingswerken Clubhouse golfterreinHof ter Hille’
september 2013Binnenhalen van de aanbesteding ‘Nieuwpoort – Weg-en rioleringswerken Valkestraat’
augustus 2013Binnenhalen van de aanbesteding ‘Oostduinkerke – N396 – Herschikken Dorpstraat,Schoolstraat en Vrijhavenstraat t.h.v. de gemeenteschool en Vrije Basisschoolte Oostduinkerke – Dorp – Fase II: kruispunt N396 Dorpstraat – N330 Toekomstlaan
augustus 2013Binnenhalen van de aanbesteding ‘IWVA – Veurne – Diksmuide – Uitvoeren van graaf- enherstellingswerk voor de aanleg van een waterleiding in Veurne en Dikmsuide’
juli 2013Laagste bieder van de aanbesteding ‘Nieuwpoort – Renovatie Zeedijk fase 5’
juni 2013Binnenhalen van de aanbesteding ‘Koksijde – Plaatsen van grafkelders 2013’
mei 2013Binnenhalen van de aanbesteding ‘Koksijde – Omgevingswerken rond internaatsgebouwen:omgevingswerken’
april 2013 Binnenhalen van de aanbesteding ‘Torhout – Aanleg parkeervakken in het Provinciedomeind’Aertycke’
april 2013 Binnenhalen van de aanbesteding ‘Infrax – Ingelmunster – Moorslede – Openen, sluiten enop hoogte brengen van inspectieputten’
april 2013 Binnenhalen van de aanbesteding ‘Veurne – Bedrijventerrein Brugsesteenweg Zuid –Groenonderhoud parkmanagement 2013’
april 2013 Binnenhalen van de aanbesteding ‘Veurne – Bedrijventerrein Suikerfabriek te Veurne –Groenonderhoud maaiwerken 2013’
april 2013 Binnenhalen van de aanbesteding ‘Diksmuide – Maaien van wegbermen met opzuigen en afvoervan maaisel dj 2013’
april 2013 Binnenhalen van de aanbesteding ‘IWVA – Alveringem – Veurne – Sleuf- en herstellingswerkvoor aanleg van waterleiding’
maart 2013Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'Koksijde - Verkaveling Maurice Renardlaan'
februari 2013Binnenhalen van de onderhandelingsprocedure 'De Panne - Tuinaanleg bij residentie EdenPalace'
januari 2013 Binnenhalen van de aanbesteding ‘Veurne – Inrichting van het Vaubanpark in het kader vande Groene Wig’
januari 2013 VerlengingVCA** certificaat tot januari 2016

Privacy Policy - Cookie Policy